lørdag 26. mars 2011

Trysil Hestesenter.

Hver vinter tar jeg kanefart.Det er ikke bare spennende og fotografere, hestene,menneskene ,og snøen som henger tung i trærne,Det og sitte i en slede,høre på klangen fra bjellene,sledene som skraper i snøen og se fakler som lyser opp i mellom hestene, gjør at en.får  føelsen av og befinne seg i en avstressende verden.
 Langs hesteveien er det elg og en bever har slott seg til nære lavoen.

1 kommentar: